Bugünlere şansla gelmedim

08 Nisan 20231 okuma

İzmirli bir iş insanı olan Işınsu Kes­telli, aynı zamanda 2009’dan bu yana İzmir Tica­ret Bor­sası Yöne­tim Kurulu Baş­kan­lığı göre­vini de sür­dü­rü­yor. Pek çok STK’da da yöne­tim kurulu üyesi ola­rak görev alı­yor. geçir­dik, sonra işler yoluna girdi. Şir­keti 10 yıl yaşat­tık. 2008’de ise kendi şir­ke­tim ulus­la­ra­rası bit­ki­sel yağ sek­tö­ründe faali­yet gös­te­ren Agrit­rade’i kur­dum.

Haberin Devamı: https://nbe.pressreader.com/article/282054806660819

İlgili Haberler

07 Eylül 20231 okuma

Kestelinn’de lavantalı, sanatsal bir gece...

01 Ekim 20231 okuma

Bir durup dinlenme zamanı...

30 Haziran 20231 okuma

Sanat, zarafet, ilham dolu KestelINN Alaçatı...

08 Nisan 20231 okuma

Bugünlere şansla gelmedim

23 Eylül 20231 okuma

Lavanta tarlasında sarı yaz...

29 Haziran 20231 okuma

Sanat, zarafet ve ilham dolu bir konaklama için...